Имена от делото на слепите

"Дейността на бившите дейци по делото на слепите трябва всеки сляп да познава, за да знае с цената на колко трудности е изграждано делото на слепите и да пази и умножва постиженията на Съюза на слепите в България."

Стойчо Милчев

Обратно към съдържанието.

Книгата във файл karafezov.zip 164237 байта.

Обратно на страницата с текстовете.

Обратно на заглавната страница.
http://bezmonitor.com