Миниатюри
Мариана Тинчева Еклесия

1. Бог е изпратил потоп на земята преди Рождество Христово по причина, че помислите на човека във всяко време били към зло и развратът станал така голям, че Бог се разкаял за милостта Си и решил да изтреби хората, които е сътворил... Гледам земята и хората от екрана на телевизора и като налагам двете рисунки, се питам - Бог изпратил ли е вече втори потоп заради нашите злини и разврат - или сме в период на очакване?

2. Всяка новопоявила се религия има претенции, че дава съвременно, по-вярно учение от предходните знания за Бог и света. Последователите на новата религия неизбежно влизат в противоречие с вярващите в други, вече традиционни религии; настъпват винаги неизбежните препирни и спорове, породени от гордостта на знаещите за Бога... Но в бъдеще оцелява онази вяра, която прилага в живота веруюто за любов между хората не само на думи, а чрез добри дела, чрез добри дела...

3. Сестра Калиста Коцци, мисионерка от католическия орден на Христос, която живее и работи в Судан от 56 години, в края на октомври 2002 г. бе наградена от най-строгия ислямски режим в Хартум с титлата "доктор хонорис кауза", защото е спасила по време на епидемия живота на хиляди судански деца, застрашени от смърт. В тази истина няма теория, църковна догматика, канони, запазващи вярата. Това е великата истина на саможертвата и любовта, които не се отразяват чрез думи!

Upload 8 jan 2007

Обратно на предходната страница.

Обратно на страницата с текстовете.

Обратно на заглавната страница.
http://bezmonitor.com